om Rauma Næringslag

Organisasjon

Rauma Næringslag er en medlemsorganisasjon som ledes av et styre, og med Nordveggen AS som sekretariat.

Styresammensetning

Rauma Næringslag sitt styre er som følger, og med periode de er valgt:

  • Leder Marcus Brevik, A.Gjerde AS, marcus@agjerde.no (2021-2023)
  • Styremedlem Kari Merete Moen Volle, J.O. Moen AS, kari@jo-moen.no (2019-2021)
  • Styremedlem Knut Johan Stenerud, Plasto AS, knutj@plasto.no (2020-2021)
  • Styremedlem Elise Langseth, Veøy AS, elise.langseth@gmail.com (2019- 2020)
  • Styremedlem Yngve Dahle, Aak Safety AS, yngve@aaksafety.no (2021-2023)

Sekretariat

Rauma Næringslag sitt sekretariat er lagt til utviklingsselskapet Nordveggen AS, ved prosjektleder Ane Marte Almås Hammerø.

Nordveggen er næringslagets viktigste ressurs i de ulike prosjektene som gjennomføres, og er ansvarlig for framdrift og rapportering til styret.

Kontaktinformasjon:
styret@naeringslaget.no
Rauma Næringslag
Strandgata 106
6300 Åndalsnes

  • Leder Marcus Brevik (marcus@agjerde.no eller 481 31 267)
  • Ane Marte Almås Hammerø (anemarte@nordveggen.no eller 95 05 46 93)

Kontaktinformasjon:

Rauma Næringslag
Strandgata 106
6300 Åndalsnes
Epost: styret@naeringslaget.no

facebookinstagram