Rauma Næringslag er en ideell medlemsorganisasjon for bedrifter i Rauma Kommune. Organisasjonen har over 80 av bedriftene i kommunen som medlemmer, og arbeider for å legge forholdene for våre medlemmer best mulig til rette for en positiv næringsutvikling.

Næringslaget er eier av Nordveggen AS sammen med Rauma kommune og andre eiere, og Nordveggen er det viktigste verktøyet i Næringslagets arbeid.

    Arbeidsoppgaver som vektlegges er:
  • Begeistringsarbeid
  • Lokalt næringssamarbeid
  • Rekruttering
  • Entreprenørskap i skolen
  • Nærkontakt kommune - næringsliv
  • Regionalt samarbeid

Arbeidet i organisasjonen ledes av et styre valgt på generalforsamlingen, og med Nordveggen AS som utførende organisasjon.

Aktuelt

Prosjekter

Organisasjon

Styre

Sekretariat

Vedtekter

Medlemmer