Rauma Næringslag

Rauma Næringslag er en ideell medlemsorganisasjon for bedrifter i Rauma Kommune. Organisasjonen har over 80 av bedriftene i kommunen som medlemmer, og arbeider for å legge forholdene for våre medlemmer best mulig til rette for en positiv næringsutvikling.

Næringslaget er eier av Nordveggen AS sammen med Rauma kommune og andre eiere, og Nordveggen er det viktigste verktøyet i Næringslagets arbeid.

  • Begeistringsarbeid
  • Lokalt næringssamarbeid
  • Rekruttering
  • Entreprenørskap i skolen
  • Nærkontakt kommune - næringsliv
  • Regionalt samarbeid

Arbeidet i organisasjonen ledes av et styre valgt på generalforsamlingen, og med Nordveggen AS som utførende organisasjon.

Kontaktinformasjon:

Rauma Næringslag
Strandgata 106
6300 Åndalsnes
Epost: styret@naeringslaget.no

facebookinstagram