Nå haster det å få utbedret E136

Satsing på Transport - haster med E136

Samferdsel og transport er viktig for svært mange av næringsaktørene i Rauma. Det er derfor satt ned en transportkomité som skal jobbe med disse sakene, og øverst på prioriteringslista står E136.

E136 Romsdalen er hovedfartsåre mellom Møre og Romsdal og Østlandet samt Europa. Det er mange grunnet til at det nå haster å komme i gang med forbedringsarbeidet på denne strekningen:

  • 7,2 kilometer av vegen tilfredsstiller ikke bredde for å få gul skillelinje
  • Årsdøgnstrafikken var i 2019 1820. Andel tunge biler er 28%. Det vil si at antall vogntog er 510.
  • Vegen er også hoved-innfartsåre til internasjonale turistikon som Trollveggen, Trollstigen og Atlanterhavsvegen.
  • Vegen er godkjent for vogntog på 25,25 meter uten at utbedringer er gjennomført.

Se filmen som Rauma Næringslag har fått utarbeidet for å vise hvordan situasjonen i Romsdalen er nå HER

Les mer om arbeidet som gjøres her

Kontaktinformasjon:

Rauma Næringslag
Strandgata 106
6300 Åndalsnes
Epost: styret@naeringslaget.no

facebookinstagram