Støtte opp om Nordveggen sitt arbeid

Støtter opp om Nordveggen sitt arbeid

Som aktiv eier skal Rauma Næringslag støtte opp om arbeidet i Nordveggen AS sin handlingsplan. Derfor bruker Rauma Næringslag Nordveggen som sekretariat for egne satsninger og prosjekter samtidig som at man støtter seg på Nordveggens Handlingsplan og målsetninger.

Nordveggen AS er et lokalt utviklingsselskap som gjennom ulike prosjekter arbeider for å styrke Åndalsnes og Rauma som attraktivt bo- og arbeidsområde.

Selskapets formål er å skape samfunnsutvikling, næringsvekst, innovasjonsprosjekter og være en fremtidsrettet regional utviklingsaktør. Selskapet skal søke regionalt og nasjonalt samarbeid gjennom innovasjonsprosjekter, samt initiere og delta i samarbeid med eksterne partnere og miljøer som ønsker å skape nyetableringer og kommersialisering av produkt- og forretningsideer sammen med innovasjonsmiljøet på Åndalsnes.

Her kan du lese mer om de prosjektene Nordveggen jobber med.

Kontaktinformasjon:

Rauma Næringslag
Strandgata 106
6300 Åndalsnes
Epost: styret@naeringslaget.no

facebookinstagram