Styresammensetning

Rauma Næringslag sitt styre er som følger, og med periode de er valgt:
Funksjon Navn og e-post Representerer Innvalgt Valgt til
Leder Arvid Gjerde
arvid@agjerde.no
Arvid Gjerde AS 2017 2018
Styremedlem Katrine Wold Deunk
kwd@wenaas.no
Wenaas Workwear AS 2017 2018
Styremedlem Roy Dahle
roy@skare.no
A.Skare AS 2018 2019
Styremedlem Elise Langseth
elise.langseth@gmail.com
Veøy AS 2017 2018
Styremedlem Ingrid Nerhus Hole
ingrid.nerhus.hole@gmail.com
Moustache AS 2018 2018

Aktuelt

Prosjekter

Organisasjon

Styre

Sekretariat

Vedtekter

Medlemmer