Aktuelle prosjekter

Under gis en oversikt over de største og viktigste prosjektene som Rauma Næringslag prioriterer

Begeistringsarbeid

Dette er hovedprosjektet for næringslaget de kommende årene, og gjennomføres for å styrke kommunen som bo- og arbeidsmarked. Dette er et viktig tiltak for å lette tilgangen til dyktige medarbeidere for bedriftene i kommunen.

I samarbeid med kommunen skal næringslivet i Rauma bidra til å bygge kommunens visjon om å bli "Verdens beste kommune for naturglade mennesker." Næringslaget arbeider for at vi får et attraktivt samfunn og en positiv folketallsutvikling, samt å bygge stolthet, samhold og fellesskapsfølelse i Rauma.

Lokalt næringssamarbeid

Skal kommunen lykkes i konkurransen om arbeidskraft med andre regioner, er det en forutsetning at kommunen og næringslivet samarbeider. Næringslaget har et veldig godt samarbeid med kommunen, og det meste av arbeidet ivaretas gjennom felles eierskap i Nordveggen AS.

Næringslaget har sammen med ordføreren siden 2004 gjennomført jevnlige bedriftsbesøk, for å få bedre forståelse både av næringslivets behov og kommunens funksjon. Dette prioriteres videre, og ordfører, næringslivets leder og daglig leder for Nordveggen AS har som målsetning å gjennomføre 15 bedriftsbesøk pr. år.

Næringslaget ønsker å skape et enda tettere fellesskap i næringslivet i Rauma, med enda større bredde. En viktig del av dette arbeidet er å bidra til å skape engasjement rundt innovasjonssenteret, som skal bidra til utvikling og vekst i næringslivet. Næringslaget ønsker at dette skal bli en naturlig møteplass for hele det lokale næringslivet.

Rekruttering

Rekruttering er en viktig del av begeistringsarbeidet som Næringslaget arbeider med. Det skal være lett å finne seg jobb i Rauma, samtidig som det skal være lett å rekruttere kompetanse inn. To ganger for året gjennomføres det fellesutlysninger, og det skal jobbes frem nye kanaler og tiltak for å fremme Rauma som en attraktiv bo- og arbeidsregion.

Gründerhjelp

Det er inngått avtale mellom Rauma kommune og Innovasjon Norge om at Nordveggen AS skal være førstlinjekontakt for etablerere i kommunen. Nordveggen er det lokale kontoret i Hoppid satsinga i Møre og Romsdal. Gjennom Hoppid arrangeres flere kurs for etablerere.

Et viktig tiltak innen dette prosjektet er Gründercamp, som er et samarbeid mellom skolene i kommunen og Rauma Næringslag. Elevene i 9. klasse ved ungdomsskolene i kommunen, får jobbe i nær kontakt med en bedrift. Dette gir elevene et innblikk i lokalt næringsliv, samtidig som bedriftene får kontakt med ungdommenen i kommunen.

Entreprenørskap i skolen

Næringslaget ønsker at elevene i Rauma skal få god kjennskap til lokalt næringsliv. Næringslaget støtter derfor aktivt opp om entreprenørskap for elevene i Raumaskolen, stiller som veilederbedrifter og inviterer til kommunefinale av Innovasjonscamp.

Ytterveggen

Nordveggen AS skal gjennom Ytterveggen skape og opprettholde kontakt med raumaværinger i Norge og verden. Selskapet skal ha et verktøy for næringsliv og kommune for rekruttering av kompetanse og arbeidskraft. Nordveggen AS skal være en informasjonskanal for arbeidssøkende og andre om bedriftene i kommunen og deres kompetansebehov.

Langfjordforbindelsen

Gjennom styrerepresentasjon i Langfjordforbindelsen AS, arbeidet det med langsiktig mål om realisering av fergefri kryssing av Langfjorden. Det arbeides med oppfølging av 2-fergeløsninger. Mål om å sikre at når det lyses ut ny runde med konsesjonseer så legges dette inn i utlysningen, slik at de reisende ikke lenger skal måtte ta kostnaden.

Aktuelt

Prosjekter

Organisasjon

Styre

Sekretariat

Vedtekter

Medlemmer